Hotel Park

U Stadionu 383
383 01
Prachatice
Tel: 602 73 58 23
info@hotel-park.cz

Zajímavosti v okolí

Prachatice

Město Prachatice Patří k nelépe zachovalým městským komplexům v České republice.Jeho historické jádro si zachovalo svoji renesanční podobu. Je obehnáno doposud zachovanými městskými hradbami. Historické jádro bylo v roce 1981 vyhlášeno Městskou památkovou rezervací - tento status památkové ochrany má v České Republice pouze 40 měst.

Velká kamenná kašna

Velká kamenná kašna se sochou Spravedlnosti pochází rovněž ze 16. století. Roku 1583 ji vystavěl Ondřej Vlach.
V průběhu staletí často měnila svoji podobu. V roce 1903 byla socha Spravedlnosti nahrazena bustou císaře Josefa II., po roce 1918 se objevil návrh upravit kašnu jako památník padlým v I. světové válce. Socha Spravedlnosti se na své místo vrátila až v roce 1925.

Nová radnice

Nová radnice Novorenesanční stavba pocházející z roku 1903 stojí na místě původních dvou městských domů. Stavitelem radnice byl Rudolf Zobel z Prachatic, sgrafitovou výzdobu provedl akademický malíř Jan Viertelberger a sochy pocházejí z dílny vídeňského mistra Jiřího Leiska. Pozornost si zaslouží velký podélný obraz znázorňující dopravu soli soumary po Zlaté stezce.

Písecká Brána

Písecká Brána byla společně s dnes již nedochvanou Horní branou (Pasovskou) součástí městského opevnění. Mohutnými hradbami bylo město opatřeno ve druhé polovině 14. století. Brána vlastní se skládá ze dvou částí: vnitřní část pochází z konce 15. století, vnější získala podobu čtyřboké věže s cimbuřím v 16. století.

Kostel sv. Jakuba

Kostel sv. Jakuba který je jedním z nejvýznamnějších pozdněgotických kostelů v jižních Čechách. Byl založen již ve 14. století a zasvěcen sv. Jakubovi - patronu poutníků a kupců. Gotická dostavba trojlodního chrámu byla dokončena v roce 1513. Klenba kostela je síťová, na vítězném oblouku je namalován znak města společně s erbem rožmberským, bádenským a brunšvickým. Hlavní oltář je barokní, v roce 1653 ho zhotovi kašperskohorský řezbář Jan Webr. Umělecky velice cenný je kamenný sanktuář z roku 1508, umístěný na levé straně při zdi. Z pravé lodi se vchází do kaple sv. Jana Nepomuka Neumanna, prachatického rodáka.

Husův dům č. 71

Husův dům č. 71 naleznete po levé straně Husovy ulice. Zde bydlel Mistr Jan Hus za svých studií. Původně gotický dům byl v 16. století přestavěn do renesanční podoby s krásnými štíty.
Od roku 1966 zde sídlí okresní knihovna.

Husinecká přehrada

Husinecká přehrada stavba byla zahájena v roce 1934 kvůli ochraně Husince a dalších obcí před povodněmi. Přehrada byla dokončena v roce 1939. Přehradní nádrž zásobuje město Prachatice pitnou vodou.